Посета Школи за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“ из Сомбора

У оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2017/2018. годину, представница Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Тамара Стојановић и представница Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, др Милка Будаков посетиле су 21. маја 2018. године Школу за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић“ у Сомбору.
Присутни су имали јединствену прилику да присуствују и учествују у украшавању ограде школског дворишта и пресађивању цвећа у саксије, што је једна од планираних активности у оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.
Тим наставника ове школе који учествује у реализацији Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ и директорка школе представили су актуелна дешавања и укратко упознали присутне са активностима које се планирају у оквиру овог Програма.