Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводиниˮ

Нови Сад, 3. јун 2021. године

Дана 3. јуна 2021. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписан је Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ покренут је пре дванаест година, када су Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у сарадњи са Покретом горана Војводине потписали први Протокол о сарадњи. Циљ Програма је да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине,  а деца и ученици препознати су као кључни чиниоци.

Данас у Програму учествује чак шест секретаријата покрајинске владе (ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, ПС за урбанизам и заштиту животне средине, ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај, ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ПС за спорт и омладину и ПС за привреду и туризам), затим Град Нови Сад, ЈП „Војводинашумеˮ и Покрет горана Војводине.

Протокол о сарадњи потписало је свих девет партнера на Програму, а његовим потписивањем планира се наставак започете сарадње која ће допринети још интензивнијој едукацији у области заштите животне средине у васпитно-образовним установама. Потписници Протокола су сагласни са успостављањем међусобне сарадње како би се обезбедили сви неопходни  услови за реализацију Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

У свом уводном обраћању, подсекретарка покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Бранкица Табак је истакла да је важно да институције подрже овакве програме. Указала је и на то да је потписивање Протокола ове године померено у односу на уобичајени период због актуелне епидемиолошке ситуације. Навела је да за добре ствари, као што је овај Програм, никада није касно и да Комисији предстоји задатак да из достављених извештаја о реализованим активностима васпитно – образовних установа утврди ко је био најбољи, ко се највише потрудио и да се у складу са тим доделе награде.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице,  Жолт Сакалаш изјавио је да је овај Секретаријат потписао први протокол о сарадњи 2009. године. Истакао је да је велико задовољство бити овде и да на овај начин подржавамо једни друге, а посебно просветне раднике, у настојању да брига о микросредини и окружењу у којем свакодневно боравимо постане начин размишљања и деловања, те да буде трајно опредељење свих нас.

У реализацију Програма ове године укључила су се два покрајинска секретаријата, Покрајински секретаријат за привреду и туризама и Покрајински секретаријат за спорт и омладину, а према речима секретара Данета Басте, изузетно је важно да се млади едукују о екологији и заштити животне средине, значају рециклаже и пошумљавања, као и другим питањима значајним за очување средине у којој живе.

Сви партнери су изразили задовољство што су део овог Програма и што ће у складу са својим могућностима и знањем допринети његовој квалитетнијој и бољој реализацији.