Почиње акција сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине

У циљу обезбеђивања нормалних услова за живот грађана и успешне здравствене заштите становништва, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине спроводи централизовану акцију сузбијања ларви комараца на територији целе покрајине.

Ларвицидни третман комараца врше се у складу са указаним потребама, на основу резултата добијених праћењем појаве и бројности популације ларви комараца од стране Пољопривредни факултете Нови Сад .

Сузбијање ларви комараца из ваздуха почело је 1. априла 2019. године,  у приобалном појасу река, изливима, плавним површинама река, рукавцима и на територији заштићених подручја у трећем степену затите. Сузбијање се спроводи  имплементацијом савремених, еколошки прихватљивих метода и препарата које су засноване на Европским принципима. Сузбијање ларви комараца из ваздуха врши се високоселективним, биолошким препаратом који делује искључиво на ларве комараца и нешкодљив је за остале живе организме те овакве третмане није потребно посебно најавити одгајивачима пчела и нема штетног утицаја на животну средину.