Праћење стања аерополена у Врбасу

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем, Новим биолошким институтом.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Врбас

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Врбас
 

Годишњи извештаји за Врбас:

Уредјај за мерење концентрације полена (мерно место: Скупштина општине, Маршала Тита 88, Врбас):