Праћење стања аерополена у Врбасу

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Врбас

 
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Врбас

Годишњи извештаји за Врбас:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Скупштина општинe, Маршала Тита 88, Врбас):