Праћење стања аерополена у Зрењанину

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Зрењанин

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Зрењанин
 

Годишњи извештаји за Зрењанин:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Завод за јавно здравље, Др Емила Гаврила 15, Зрењанин)