Праћење стања аерополена у Кањижи

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Кањижа

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију,  Лабораторија за палинологију) са подизвођачем  Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине - Кањижа
 
 

Годишњи извештај за Кањижу:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Ватрогасни дом Кањижа – Карађорђева 31, Кањижа):