Праћење стања аерополена у Кикинди

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Кикинда

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Кикинда
 

Годишњи извештаји за Кикинду:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Општа болница, Ђуре Јакшића 110, Кикинда)