Праћење стања аерополена у Лудашу

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Лудаш

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет  (Департман за биологију и екологију,  Лабораторија за палинологију) са подизвођачем  Институт БиоСенс, Нови Сад.

Табела ризика за настанак алергијских реакција

Табела ризика за настанак алергијских реакција
 

Годишњи извештај за Лудаш:

Уређај за мерење концентрације полена (merno mesto: Визиторски центар Лудаш – Преспанска 12, Хајдуково):