Праћење стања аерополена у Лудашу

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Лудаш

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем, Новим биолошким институтом.

Табела ризика за настанак алергијских реакција

 
 
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Лудаш

Годишњи извештај за Лудаш:

Уредјај за мерење концентрације полена (мерно место: Визиторски центар Лудаш – Преспанска 12, Хајдуково):