Праћење стања аерополена у Сомбору

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Сомбор

 
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине - Сомбор

Годишњи извештај за Сомбор:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Завод за јавно здравље, Војвођанска 47, Сомбор):