Праћење стања аерополена у Сомбору

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Institut BioSens, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Сомбор

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине - Сомбор
 
Годишњи извештаји за Сомбор:
Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Завод за јавно здравље, Војвођанска 47, Сомбор):