Праћење стања аерополена у Сремској Митровици

Mониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине спроводи Универзитет у Новом Саду, Природно–математички факултет (Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију) са подизвођачем Институт БиоСенс, Нови Сад.

Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Сремска Митровица

 
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине – Сремска Митровица

Годишњи извештаји за Сремску Митровицу:

Уређај за мерење концентрације полена (мерно место: Основни суд Сремска Митровица, Светог Димитрија 39, Сремска Митровица)