Представљена фотомонографија о заштићеном подручју „Караш-Нера“

У Покрајинској влади је данас одржана промоција фотомонографије о заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Караш-Нера“ (2018), у издању Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Ова публикацији, која обухвата 140 фотографија, има за циљ да укаже на вишеструки значај заштићених подручја у Војводини као значајан потенцијал за њихов одрживи развој.
Владимир Галић, ресорни секретар је, на представљању ове фотомо нографије, праћене изложбом одабраних фотографија, нагласио да би свако проглашење природног добра, у овом случају то је предео Караш-Нера, морало бити пропраћене једном оваквом публикацијом, која би о томе сведочила.
„Ако то не урадимо, нећемо показати свету и околини шта је то изузетно што постоји у Војводини“, истакао је Галић и додао да ће сваки следећи пут, када будемо проглашавали неко заштићено добро, инсистирати и на изради фотомонографије за то подручје.
Галић је подсетио да је заштићено подручје Караш-Нера проглашено покрајинском скупштинском одлуком 2015. године, и додао овом приликом да ће се инсистирати на проглашењу нових заштићених природних добара на територији АП Војводине. Он је указао да то није само зато што их имамо, већ зато што више не треба да постоје административне препреке, како би се тако нешто урадило.
Он је илустровао то и чињеницама, које говоре да према директивама ЕУ, 12 посто територије Републике Србије треба да буде под одређеним степеном заштите – првог, другог или трећег степена.
„Тренутно на територији АП Војводине имамо свега 6,5 посто територија под заштитом,“ рекао је ресорни секретар Галић и овом приликом позвао Завод за заштиту природе, који је пружио стручну подршку Секретаријату у изради ове монографије, на сарадњу и у овом делу активности.
О значају фотомонографије говорили су и подсекретар у Секреатријату Бранкица Табак, Никола Стојнић из Покрајинског завода за заштиту природе и аутор фотографија Геза Фаркаш, који су указали на изузетност природних лепота и значај заштићеног подручја Караш – Нера, које се налази у пограничној војвођанској регији у Јужном Банату, у општини Бела Црква.
На бројним фотографијама забележена је богата и разноврсна природна баштина овог подручја, којe се одликује великим бројем биљних и животињских врста и њихових станишта, односно екосистемским, специјским и генетским диверзитетом.