Представљен Водич за учешће приватног сектора у финансирању заштите животне средине

Помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Немања Ерцег, присуствовао је, 8. августа 2016.г., радионици – Учешће приватног сектора у финансирању заштите животне средине у Републици Србији која је реализована у оквиру “Програма за подршку инфраструктури у области заштите животне средине (EISP) а који финансира  Шведска агенција за међународну сарадњу  (SIDA). Радионицу је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.  

Република Србија је прихватила Acquis за преговарачко Поглавље 27. Према Националном програму за усвајање правних тековина Европске Уније, наша држава  се обавезала да ћемо у национално законодавство пренети комплетну правну тековину ЕУ до 2019. За имплементацију транспонованих Директива, Србија, према најновијим проценама, мора да обезбеди 10,6 милијарди евра за превођење индустрије на одрживу производњу и изградњу инфраструктуре, за решавање проблема отпада и отпадних вода док улагања у животну средину до 2021. треба да достигну три одсто BDP. У условима ограничених домаћих извора и немогућности  додатног задуживања, један од модела финансирања јесте јавно-приватно партнерство којим се према неким проценама може покрити значајан део инвестиционих потреба посебно у управљању комуналним отпадом и отпадним водама“ закључено је на радионици.

Скуп у ПКС окупио је велики број стручњака, представника компанија, асоцијација и организација, а представљен је и Водич за учешће приватног сектора у финансирању заштите животне средине.