Представљен програм заштите животне средине на територији Војводине за период од 2015. до 2024. године

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, припремио је Нацрт програма заштите животне средине на територији АП Војводине за период од 2015. до 2024. године. Реч је о стратешком документу, који је израђен у складу са Законом о заштити животне средине, где је прецизирано да се такав документ доноси на националном и на локалном нивоу, који се односи на аутономну покрајину, општину и град.

Према речима покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне др Слободана Пузовића, покрајинска администрација до сада није имала овакав програм у области заштите животне средине у односу на закон у тој области.

„Програм који смо сачинили у сарадњи са бројним стручњацима из покрајинских и републичких институција, обухвата све значајне аспекте животне средине са циљем да омогући институционални оквир за очување и унапређење основних компоненти животне средине и њихово мудро коришћење у функцији обезбеђивања одрживог развоја локалних заједница на територији наше покрајине“, казао је др Слободан Пузовић и додао да се спровођењем овог програма обезбеђује и остварује планирање и управљање заштитом животне средине.

Секретар Пузовић је још навео да ће ресорни покрајински секретаријат у односу на овај документ, у наредној деценији, развијати своје активности у области заштите животне средине, односно основних медијума као што су вода, ваздух, земљиште, управљање отпадом, заштита природе.

„Истоверемено, пројектоваће се и мере и активности које треба предузети како би се ускладиле секторске политике и на адекватан начин спроводила просторно-планска документација, како би у очуваној животној средини наши грађани могли нормално да живе“, навео је секретар Пузовић и додао да су део овог програма и инструменти за његову реализацију у пракси наредних десет година, пре свега са аспекта стручних и организационих капацитета, као и обезбеђивање финансијских средстава.

Нацрт програма заштите животне средине АП Војводине, подељен је у неколико сегмената и обухвата: постојеће стање животне средине, међусекторске узроке деградације животне средине, затим привредни сектор и њихов утицај на животну средину, циљеве заштите и мере за спровођење програма заштите животне средине и финансирање.

Документ је данас презентован у Покрајинском заводу за заштиту животне средине. Очекује се да ће након јавне презентације програм ускоро бити разматран на седници Покрајинске владе, те да ће до краја године бити донет и на седници Скупштине АП Војводине.