Презентација документа Опциона анализа за пројекат „Чишћење и ремедијација Великог Бачког канала“

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац и крајњи корисник Пројекта, организовао је у Скупштини АП Војводине радни састанак са циљем презентације документа Опциона анализа за пројекат ‘ Чишћење и ремедијација Великог Бачког канала“. Пројекат се припрема кроз PPF8 програм који финансира ЕУ и пружа техничку помоћ за израду пројектно техничке документације за  вађење, привремено складиштење, третман и коначно одлагање, више од 400.000 m3 седимента/муља у дужини од 6km, који пролазе кроз градску зону Општине Врбас.

Састанку је председавао Немања Ерцег, в.д. помоћника покрајинског секретара за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој, а присутним институцијама су се обратили Слободан Перовић, помоћник министра за заштиту животне средине, Милан Глушац председник општине Врбас, као и Светлана Килибарда, в.д. помоћница покрајинског секретара за просторно и урбанистичко планирање.

Документ су презентовали експерти ангажовани на изради пројектно-техничке документације кроз ППФ8 програм, свим релевантним институцијама које су инволвиране у имплементацију пројекта: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП “ВОДЕ-ВОЈВОДИНЕ“ и Општина Врбас.