Презентација Програма „За ћистије и зеленије школе у Војводини“

У оквиру манифестације „Новосадска јесен“, одржана је  презентација програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2017/18. годину у Спортско-пословном центру „Војводина“, у организацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Јавним позивом, расписаним 10. октобра 2017. године, започет је девети циклус  Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“, у сарадњи са партнерима: RECAN – фондом за повраћај и рециклажу лименки и Покретом горана Војводине.

Данашњи скуп је поздравним говором у којем је наглашен значај овог Програма, отворила Бранкица Табак, подсекретар покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, г-ђа Хрћан Милинка, помоћница покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове, као и г-дин Славољуб Арсенијевић, помоћник покрајинског секретара за енергетику, градитељство и саобраћај.

Прва у низу презентација на данашњем скупу била је презентација Програма „За зеленије и чистије школе у Војводини“ за школску 2017/18. години, коју је презентовала Тамара Орловић, саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Презентацију о имплементацији пројекта „Лименке сакупљај – околину сачувај“ у Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ представио је Немања Коматовић из RECAN– фонда за повраћај и рециклажу лименки, док су енергетски менаџери из општине Врбас, Жељко Зечевић и Никола Вујовић презентовали презентације под називом „Енерго-дијагностика и терапије“ и „Лечење неефикасности јавних зграда“.

Данашњем скупу присуствовали су представници предшколских установа, основних и средњих школа (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју) са територије АП Војводине, којима је RECAN – фонд за повраћај и рециклажу лименки доделио је едукативни материјал и канте за прикупљање лименки за рециклажу.