Презентација „Esri ArcGIS и Gdi решења за урбанизам и природне ресурсе“

Нови Сад, 30. октобар 2013.

Дана 30. октобра 2013. године, у Скупштини АПВ, компанија Gdi GISDATA је одржала презентацију „Esri ArcGIS и Gdi решења за урбанизам и природне ресурсе“. Презентацији су присуствовали представници Покрајинског секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈП Завода за урбанизам Војводине, ЈП Покрајинског завода за заштиту природе, ЈП Војводинашуме, Општине Инђија и Управе за заједничке послове покрајинских органа.
Представници Gdi GISDATA, директор Нинослав Митрић и Војкан Гајовић, су представили своју компанију и најновије могућности које нуди Esri ArcGIS платформа за обраду, анализу и приказ података на мапама. Такође су представили и нека своја решења и решења која су већ реализована у нашој земљи и региону.
Да би се интензивирала сарадња између секретаријата и јавних предузећа које је основала Скупштина АПВ, а који су у надлежности ова два секретаријата, договорено је да се образује радно тело које ће да испита могућности за институционалну и техничку сарадњу наведених субјеката. Радно тело ће да направи анализу стања и да предложи на које начине се субјекти могу повезати, да би заједнички користили подлоге које су они направили за своје потребе и у оквиру својих надлежности. Предложено је да се направи пилот пројекат у оквиру кога ће се тестирати и приказати могућност повезивања. У оквиру тог пројекта користиће се подлоге и подаци које имају ове институције за заштићено природно добро „Тителски брег“.