Програм заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине 2015-2024. године (Нацрт)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је израдио нацрт текста ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2015-2024. године, уз консултације са бројним стручним институцијама и експертима.

Нацрт Програма можете преузети  овде.

Позивамо све заинтересоване да дају сугестије и примедбе на приложен текст Нацрта до 10. новембра 2015.године, и  проследи их у писаној форми на адресу: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад или путем маил-а на  ekolog@vojvodina.gov.rs

Јавна презентација Програма заштите животне средине АПВ 2015-2024.г. одржаће се у уторак 10. новембра 2015. године, у великој сали Покрајинског завода за заштиту природе (Нови Сад, Радничка 20а,) у 12 часова