Јавни увид у Нацрт ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 25.10.2019. године до 23.11.2019. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ у сали на 5. спрату, улица Железничка 6  у Новом Саду, 14.11.2019. године у 11:00 часова.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 23.11.2019. године; или преко  надлежних органа јединица локалне самоуправе за послове просторног планирања и урбанизма: Града Новог Сада – Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, Радничка 2, Нови Сад; Општине Сремски Карловци – Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађење, Трг Бранка Радичевића број 1, Сремски Карловци; Општине Инђија – Одељење за урбанизам и комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана 1, Инђија, и Општине Стара пазова – Одељење за урбанизам и грађење Светосавска  број 11, Стара Пазова.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 25.11.2019. године у Новом Саду, у згради  Скупштине Аутономне покрајине Војводине у сали 1, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.

Oглас за јавни увид

 1. ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом 
 2. Р1-Прегледна карта
 3. Р2-Посебна намена простора и синхрон план-Легенда
 4. Р2-1-Посебна намена простора и синхрон план
 5. Р2-2-Посебна намена простора и синхрон план
 6. Р2-3-Посебна намена простора и синхрон план
 7. Р2-4-Посебна намена простора и синхрон план
 8. Р2-5-Посебна намена простора и синхрон план
 9. Р2-6-Посебна намена простора и синхрон план
 10. Р2-7-Посебна намена простора и синхрон план
 11. Р2-8-Посебна намена простора и синхрон план
 12. Р2-9-Посебна намена простора и синхрон план
 13. Р2-10-Посебна намена простора и синхрон план
 14. Р2-11-Посебна намена простора и синхрон план
 15. Р2-12-Посебна намена простора и синхрон план
 16. Р2-13-Посебна намена простора и синхрон план
 17. Р2-14-Посебна намена простора и синхрон план
 18. Р2-15-Посебна намена простора и синхрон план
 19. Р3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Легенда
 20. Р3-1-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 21. Р3-2-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 22. Р3-3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 23. Р3-4-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 24. Р3-5-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 25. Р3-6-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 26. Р3-7-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 27. Р3-8-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 28. Р3-9-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 29. Р3-10-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 30. Р3-11-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 31. Р3-12-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 32. Р3-13-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 33. Р3-14-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 34. Р3-15-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима
 35. Р3-Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима-Попречни профили
 36. Р4-Карта спровођења
 37. Стратешка процена утицаја ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом  на животну средину
 38. Графички приказ – Стратешка процена утицаја ППППН државног пута IIа реда број 100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова (до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом  на животну средину