Радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Златибор, 11-12.12.2018.

Представник Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовао је на радионици за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету, која је организована током 11-12. децембра 2018. године на Златибору. Организатор радионице била је Агенција за заштиту животне средине а учесници су били представници више институција и организација од државних органа (Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Министарство финансија), стручних организација (Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе), научно-образовних установа (Природно математички факултет, Департмани за биологију и екологију у Новом Саду и Нишу, Институт за биологију и екологију у Крагујевцу), више управљача Националних паркова, као и представници невладиног сектора.

Ова радионица је представљала прву фазу израде 6. по реду Националног извештаја Конвенције о биодиверитету, коју – као потписник Конвенције – држава Србија доставља Секретаријату Конвенције. Задатак радионице била је да се на основу стратешких циљева и мера из ревидиране Националне стратегије очувања природе изради сет показатеља (индикатора), која ће служити као основа за прикупљање података о спровођењу Конвенције о биолошком диверзитету и припреме коначног Националног извештаја.

Радионица је организована уз финансијску помоћ у оквиру Програма за развој уједињених нација (UNEP) и стручне помоћи CHM механизма (Clearing-House Mechanism) имплементације Конвенције о биодиверзитету. Извештај се припрема на платформи националног CHM портала (http://biodiverzitet-chm.rs).