Радионица – Промоција процеса животне средине и здравља у Републици Србији

Нови Сад , 11. октобар 2016.

У просторијама Скупштине Града Новог Сада одржана радионица Промоција процеса животне средине и здравља у Републици Србији –са посебним акцентом на циљеве Пармске декларације о здрављу и животној средини, усвојене 2010. године на Петој министарској конференцији у Парми. Један од главних циљева Декларације је заштита здравља деце и других осетљивих група од здравствених ризика који произилазе из неадекватних услова животне средине. Радионици су присуствовали покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Владимир Галић, покрајински секретар за здравство, доц.др Зоран Гојковић, шеф канцеларије Светске здравствене организације у Србији, Пустаи Софиа и директор Регионалне развојне агенције Бачка, Немања Старовић, који су у својим поздравним обраћањима истакли постојање јаке и нераскидиве спреге између здравља становништва и квалитета животне средине. Презентацијама представника из сектора животне средине, здравља и просвете (Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарства здравља, Министарства просвете и Института за јавно здравље Србије) је представљено стање у Србији у погледу здравствене исправности воде за пиће и приступ сваког детета адекватним санитарним условима, стање у области управљања отпадом, као и утицаји и ефекти Парма декларације. Истакнута је потреба за јачом међусекторском сарадњом, како на државном, а посебно на локалном нивоу, где је кроз посебне стимулативне програме потребно активно укључити осетљиве социјалне групе, како би се стање у наведеним областима довело на виши ниво, што су заједнички циљеви Светске здравствене организације и одрживог развоја.