Радна посета поводом почетка пројекта

Дана 5.04.2021 започела је имплементација пројекта „Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону“ (Upgrading of the waste management public service capacities in cross border region) који се реализује у оквиру  другог позива Интерег -ИПА програма прекограничне сарадње Србија-БиХ 2014-2020.  

Водећи апликант на пројекту је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а коапликанти су: Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичка администрација за инспекцијске послове Републике Српске и Институт заштите. Екологије и информатике из Бања Луке.

Укупна вредност пројекта је 516.938,13€ док је вредност донације 439.345,71€, односно 84,99% од укупне вредности пројекта.

Поводом почетка пројекта представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине боравили су у радној посети у Бања Луци 08 и 9.04. На радним састанцима договорене су обавезе сваког партнера у наредном периоду и потписан је Партнерски споразум. Првог дана је одржан састанак у Министарству за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске на коме је презентован пројекат и обавезе партнера на основу Уговора. Такође је потписан и Партнерски споразум између Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Републичке администрацијe за инспекцијске послове Републике Српске и Институтa заштите, екологије и информатике из Бања Луке. Другог дана је одржан оперативни састанак партнера на коме је договорена обавеза сваког партнера у наредном периоду како би се обезбедила успешна имплементација пројекта. Договорена је динамика достављања документа и дефинисана координација међу партнерима.