Резултати јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације

Нови Сад , 9. децембар 2016.

Резултати јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације.