Сарадња са невладиним организацијама (НВО)

Сарадња секретаријата и еколошких удружења у Војводини

Партнерски односи са удружењима грађана успостављени су још од оснивања Покрајинског секретаријата 2002. године. У АП Војводини је регистровано је 244 удружења грађана која се баве заштитом животне средине (извор: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине).

Број еколошких удружења у Војводини, према регистру за 2016. годину којим располаже Секретаријат, обухвата 244 активних еколошких удружења грађана, од тога је 129 из Бачке, 79 из Баната и 36 из Срема. 

Графикон бр. 1 Бројчана заступљеност еколошких удружења по регионима Војводине у 2016. г.

 

Преглед стања

Еко-активности на делу

Чишћење природног станишта: Научно-истраживачко друштво студената биологије „Јосиф Панчић“, Нови Сад

Еко активисти: „Покрет горана Војводине“

Садња зеленила: удружење грађана „Војвођанска зелена иницијатива“, Нови Сад

Чишћење отпада: удружење грађана „Омладински клуб општине Стара Пазова“, Нови Бановци

„Еколошка мрежа Паноника“, Бечеј

Регистар невладиних организација:

Фотогалерија суфинансираних пројеката:

Еколошки пројекти: