Селективни излов алохтоних врста риба на рибарском подручју „Палић”, у оквиру Парка природе „Палић”

У понедељак 03.08.2020. године, почео је селективни излов алохтоних врста риба на рибарском подручју у оквиру Парка природе “Палић“. Данас, 05.08.2020. г., излову су присуствовали и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, који је издао дозволу за ову активност кориснику рибарског подручја, ЈП Палић-Лудаш. У разговору са запосленима у овом јавном предузећу, сазнали смо да се све одвија по плану и да се алохтоне врсте изловљавају у великим количинама, како је и очекивано. За ту намену користе се посебне вршке малог промера ока, тако да уловљена риба не угиба, већ се свежа транспортује даље у зоолошки врт за исхрану животиња, док се племенита риба на лицу места враћа у воду неповређена. Иначе ова акција се спроводи у оквиру Пројекта “Заштита биодиверзитета и вода језера Палић-Лудаш“,  из 2018. године, у сарадњи са Немачком развојном банком KfW. Селективни излов је започет 2019. године и врши се периодично у складу Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (“Сл. гласник РС“, бр. 128/2014, 95/2018 – др. закон), са ловостајем и временским приликама, а све док се не постигне жељени квалитативни састав ихтиофауне овог рибарског подручја.