Студијска посета представника Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Краљевском институту за технологију, Стокхолм

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, на челу са Немањом Ерцегом и Драганом Ђурицом, в.д. помоћницима покрајинског секретара, били су у студијској посети Краљевском институту за технологију (KTH), у Стокхолму, у периоду од 8.-13. јуна 2019.г., у оквиру Еразмус + пројекта SENVIBE – “Јачање образовних капацитета кроз изградњу компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering), финансираног од стране Европске комисије.

SENVIBE пројекат има за глoбални циљ унапређење капацитета у области буке и вибрација и у свом конзорцијуму окупља 11 партнерских институција из земље и иностранства, а носилац је Универзитет у Новом Саду. Током трајања пројекта се планира увођење новог мастер програма из вибро-акустике, као и модернизација постојећих студијских програма на инжењерским департманима и увођење курсева за целоживотно учење у области буке и вибрација. Један од главних циљева пројекта је формирање SENVIBE платформе за буку и вибрације/No&Vib Hub, којом ће се унапредити и разменити стручна знања и искуства, повезати академски и неакадемски сектор у овој области и тиме утицати на подизање свести шире заједнице по питању буке и вибрација у животној и радној средини.

Циљ студијске посете био је упознавање са студијским програмима и научним истраживањима у области буке и вибрација, као и међународном сарадњом и стратешким партнерствима овог института са академским и неакадемским сектором. Представљена је организациона структура и начини финансирања овог института. Током посете представљен је и KTH програм одрживости који је интегрисан у све студијске програме, као и KTH иновативни систем подршке за реализацију пројектних идеја и њихов пласман на тржишту. Представници Секретаријата имали су прилику да се упознају и са радом Marcus Wallenberg лабораторије за истраживања у области буке и вибрација на KTH институту. Такође, добијене су оквирне смернице за успостављање SENVIBE платформе за буку и вибрације/No&Vib Hub.

У оквиру посете, од стране учесника на пројекту, презентовани су и резултати досадашњих активности на пројекту, као и активности чије је спровођење у току.