Сузбијање ларви комараца са земље на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у циљу обезбеђивања нормалних услова за живот грађана и успешне здравствене заштите становништва, спроводи акцију сузбијања ларви комараца са земље на територији целе покрајине.

            Успешна контрола бројности комараца, обзиром  да Аутономна покрајина Војводина хидролошки, географски и климатски  веома погодује развоју комараца једино је могућа уколико се обезбеди благовремени почетак акције сузбијања ларви комараца  како би се спречило излетање прве генерације одраслих инсеката и њихово даље умножавање геометријском прогресијом.

Сузбијање ларви комараца са земље вршиће се у каналима, индустријским и отпадним водама, шахтовима, барама, мањим реципијентима воде и другим стајаћим водама  погодним за развој комараца и почиње 15. априла 2019. године на територији целе Војводине. За сузбијање ларви комараца примењују се ларвиции регулатори раста инсеката  који утичу на спречавање развића ларви до одрасле форме.