„Урбанистички пројекат дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву, инвеститора А.Д. „ИРМОВО“, Степановићево“

  1. Потврда Урбанистичког пројекта дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву;
  2. Урбанистички пројекат дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву