Урбанистички пројекат за изградњу базе (пункта) за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Шид“, Општина Шид, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд

1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу базе (пункта) за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Шид“, Општина Шид;
2. Урбанистички пројекат за изградњу базе (пункта) за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Шид“, Општина Шид.