„Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на катастарским парцелама 1763, 1258, 4074 и 4518 КО Гложани и трокраке раскрснице на катастарским парцелама 1747, 1767/1, 4518 и 4004 КО Гложани, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд“

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу кружне раскрснице на катастарским парцелама 1763, 1258, 4074 и 4518 КО Гложани и трокраке раскрснице на катастарским парцелама 1747, 1767/1, 4518 и 4004 КО Гложани;
  2. Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на катастарским парцелама 1763, 1258, 4074 и 4518 КО Гложани и трокраке раскрснице на катастарским парцелама 1747, 1767/1, 4518 и 4004 КО Гложани.