Урбанистички пројекат за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом Саду на катастарским парцелама 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 КО Нови Сад IV – I фаза, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница Хоргош-Батајница
  2. Урбанистички пројекат за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница Хоргош-Батајница