„Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка, инвеститора „Basaid Wind“ д.о.о. Београд“

  1. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КОМПЛЕКС ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА „ВЕТРОПАРК БАШАИД“ 110/35 (33) kV СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ ВЕТРОПАРКА
  2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КОМПЛЕКС ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ЗА „ВЕТРОПАРК БАШАИД“ 110/35 (33) kV СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ ВЕТРОПАРКА
  3. КТП ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ