Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бездан“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама број 7886, 8135, 8136 и 8138 КО Бездан, Град Сомбор, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бездан“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама број 7886, 8135, 8136 и 8138 КО Бездан, Град Сомбор;

  2. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бездан“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама број 7886, 8135, 8136 и 8138 КО Бездан, Град Сомбор, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд.