Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Схемицал Агросава“ д.о.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци, инвеститора „Схемицал Агросава“ д.о.о., Палмира Тољатија 5/4, Нови Београд

1. Потврда Урбанистичког пројектаза урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Сhemical Аgrosava“ д.o.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци

2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Сhemical Аgrosava“ д.o.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци