Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели 7946 КО Сремски Карловци за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет) у Сремским Карловцима, инвеститора „Univerexport export-import“ д.о.о. Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 165, Нови Сад

  1. Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели 7946 КО Сремски Карловци за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет) у Сремским Карловцима;
  2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели 7946 КО Сремски Карловци за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет) у Сремским Карловцима.