Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад

  1. Изјава одговорног урбанисте
  2. Графички прилози
  3. Документација
  4. ИДР
  5. Текст
  6. Потврда