Урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5851/1, 5844 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица, инвеститора Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица

  1. Потврда Урбанистичког пројекта са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5851/1, 5844 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица;
  2. Урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5851/1, 5844 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица.