„Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у Сремској Митровици, инвеститора ДОО „Metalfer Steel Mill“, Сремска Митровица“

„Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у Сремској Митровици, инвеститора ДОО „Metalfer Steel Mill“, Сремска Митровица“

 

  1. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА-ВАЉАОНИЦА ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА НА КП 8184/1, 8190/2 И 9065/4 КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – ВАЉАОНИЦА ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА НА КП 8184/1, 8190/2 И 9065/4 КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЗ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈАКТ – ВАЉАОНИЦА ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА НА КП 8184/1, 8190/2 И 9065/4 КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ГЛАВНА СВЕСКА
  4. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЗ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈАКТ – ВАЉАОНИЦА ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА НА КП 8184/1, 8190/2 И 9065/4 КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА-ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ