Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б, инвеститора „Green Miles Chemicals“  д.о.о. Нови Сад, Ложионочка 14/9, Нови Сад

  1. Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б – текстуални део
  3. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б – графички део
  4. Идејно решење уз Урбанистички пројекат Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б
  5. 069-IDR-ARHITEKTURA_TRIBUTIL FOSFATA ZRENJANIN