Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститорa „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ

  1. Потврда Урбанистичког пројекта – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ;
  2. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ;
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ