Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину, инвеститора „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, Кнеза Милоша 11, Београд

  1. Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину;
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину;
  3. Катастарско-топографски план за Урбанистички пројекат;
  4. Идејно решење уз Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину