Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу објекта за обраду метала са магацином, објекта за припрему производње и магацина репроматеријала у оквиру постојећег радног комплекса са уређењем простора око објеката (паркинг, манипулативне површине, саобраћајнице и зелене површине) на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока у Чоки, Виногради бб, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока

  1. Потврда Урбанистичког пројекта– урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу објекта за обраду метала са магацином, објекта за припрему производње и магацина репроматеријала у оквиру постојећег радног комплекса са уређењем простора око објеката (паркинг, манипулативне површине, саобраћајнице и зелене површине) на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока у Чоки, Виногради бб;
  2. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу објекта за обраду метала са магацином, објекта за припрему производње и магацина репроматеријала у оквиру постојећег радног комплекса са уређењем простора око објеката (паркинг, манипулативне површине, саобраћајнице и зелене површине) на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока у Чоки, Виногради бб.