Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонске разраде локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститора „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ, 29.11.2019

  1. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ – ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КП 267 КО КАЋ
  2. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ – ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КП 267 КО КАЋ
  3. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УЗ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ – УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ – ЗА ПРОШИРЕЊЕ САДРЖАЈА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА НА КП 267 КО КАЋ