Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m³ на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг, инвеститора „Мистрал-Комерц“ д.о.о. Темерин, улица Новосадска б.б., Темерин

  1. Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m³ на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг;
  2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m³ на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг;
  3. Идејно решење уз Урбанистички пројекат – Главна свеска;
  4. Идејно решење уз Урбанистички пројекат – Пројекат конструкција