Учешће на стручном скупу у Националном парку „Кишкуншаг“ у оквиру PANNONSTEPPES пројекта

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на стручном скупу у Мађарској, организованог у центру за посетиоце Националног парка „Кишкуншаг“ у граду Кечкемет, у оквиру Interreg-IPA пројекта „Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије” (PANNONSTEPPES – HUSRB/1602/12/0065) на тему „Ревитализација деградираних степских станишта”. Организатор скупа била је Дирекција Националног парка „Кишкуншаг“ – прекогранични партнер на пројекту. Из Србије су поред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали и други пројектни партнери – Покрајински завод за заштиту природе (водећи партнер) и Ловачко удружење „Перјаница“ из Мокрина.

Након поздравних речи Шандора Угро, директора Националног парка „Кишкуншаг“ и Марине Томић, директорке Покрајинског завода за заштиту природе, презентовани су најновији резултати пројеката и активности на ревитализацији деградираних степских станишта у Мађарској и у Србији. Предавачи су били из више научних институција и националних паркова, као и представници невладиних организација која се баве заштитом природе. Била је то одлична прилика за размену искустава, стицање нових идеја, сазнања и практичних примера на решавању проблема уништавања и нестајања степских станишта у Панонској низији применом различитих метода ревитализације и рестаурације, које имају за циљ унапређивање биолошке разноврсности и очување ретких животињких врста, као што је велика дропља у Србији и степска шарка у Мађарској.