У Архус центру одржан стручни скуп о управљању отпадом

У оквиру обележавања шест година рада Регионалног Архус центра, на Отвореном универзитету одржан је стручни скуп о управљању отпадом, што је према оцени учесника један од горућих проблема у области заштите животне средине.

Тим поводом, Помоћник Покрајинског секретара Немања Ерцег и Светлана Марушић, виши саветник су учествовали  на округлом столу  са темом „Изазови и могућности у области управљања отпадом у процесу усаглашавања са прописима Европске уније“  .

Скуп је организовао Регионални Архус центар Суботица уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу, ОЕБС, а у оквиру пројекта „Јачање капацитета Регионалног Архус центра Суботица у циљу боље примене Архуске конвенције“  .

Уводничари округлог стола су били представници Регионалног Архус центра Суботица,  Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Циљ округлог стола на тему „Изазови и могућности у области управљања отпадом у процесу усаглашавања са прописима Европске уније“ био је да се укаже на обавезе  свих нивоа власти у систему управљања отпадом у процесу придруживања Европској унији.

Напокон ћемо добити Регионалну депонију, план је да до краја године почне пробни рад па је ово прилика да поразговарамо са представницима ресорног министраства, Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, локалне самоуправе да видимо докле смо стигли и шта је још неопходно да учинимо. Нама као грађанима је најважније да знамо каква је наша улога, да ли ћемо разврставати отпад на месту настанка и чији је то отпад. Надам се да ћемо на овом скупу доћи до плана конкретних активности у будућности – каже Сњежана Митровић из Архус центра.

Усаглашавање са стандардима Европске уније  у области заштите животне средине, према речима помоћника Покрајинског секретаријата за урбанизам и животну средину, Немање Ерцега, је изузетно захтеван задатак у чију реализацију ресорно министарстарство и Покрајински секретаријат улажу велике напоре. Нажалост бржу хармонизацију како каже, коче финансијски проблеми.

Сама имплементација прописа у законодавство Републике Србије није тако велики проблем   као што је обезбедити средства да би се испунили сви услови које ће нам наметнути прописи Европске уније. Под тим се мисли на ууправљање отпадом кроз систем регионалних депонија, уклањање дивљих депонија, чишћење саме територије Војводине  односно Србије и управљање отпадом кроз интегрисане и интегралне дозволе – каже Ерцег. – Успешно приводимо крају радове на Регионалној депонији Суботица, а са друге сране имамо завршену Регионалну депонију Кикинда, при крају је завршетак и у Сремској Митровици, као и у Панчеву. Очекујемо и да ће Нови Сад кроз приступне фондове Европске уније обезбедити значајна средства за изградњу депоније. Такође, очекујемо завршетак Инђије, тако да у Војводини идемо у корак са условима које прописује Европска унија, а то је да до 2027. године обезбедимо комплетан систем функционисања у погледу уклањања дивљих депонија. Надамо се да ће цео систем регионалних депонија бити успостављен до 2022. године.

Велики број присутних , који су узели активно уешће у дискусији показало је колико је отпад , проблеми који се намећу због неадекватног поступања са њим, као и спровођење инспекцијског  надзора, важна тема за локалне самоуправе, грађане  и невладин сектор.

Округли сто је организован са циљем проширивања сарадње надлежних републичких, покрајинских и локалних органа и активног укључивања грађана ради што бољег информисања и учествовања у доношењу одлук у области заштите и унапређења животне средине.