Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“

У оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ и у Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, који се реализује у трајању од 30 дана, од 06.02. до 06.03.2020. године, у уторак, 25.02.2020. године, у згради Градске управе Града Вршца, Трг победе бр.1, одржана је јавна презентација Просторног плана. Јавна презентација је организована од стране носиоца израде Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, и обрађивача Плана, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Презентацију је отворила др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, која се захвалила Граду Вршцу на гостопримству,  поздравила присутне и упознала са спроведеном процедуром. Током презентације је одговорни планер мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх., упознао присутне са основним подацима о Просторном плану, поводом за израду предметног просторног плана, спроведеним корацима израде Просторног плана, планским решењем, правилима грађења и начином спровођења. На питања су одговарали одговорни планери мр Владимир Пихлер и  помоћник директора ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ мр Драгана Дунчић, дипл. прост. планер.

Јавној презентацији присуствовали су представници Градске управе Града Вршца, невладиних организација и грађани.

Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких приоритета у области заштите и управљања вредностима карактера предела, уређења и унапређења природних добара.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја тога плана на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма у Граду Вршцу до 06.03.2020. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржана је 18.03.2020. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.