Јавна расправа о документима о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“

Чока, 7. август 2019.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у Општини Чока организовао јавну расправу о документима о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“. Документи о заштити, о којима је вођена јавна расправа су Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Слатине у долини Златице“, припремљен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, као и Студија заштите – Предлог за стављање под заштиту Парка природе „Слатине у долини Златице“, чији је израђивач Покрајински завод за заштиту природе. На почетку јавне расправе присутне је поздравила Стана Ђембер, председница општине Чока. Међу учесницима били су представници локалне самоуправе општине Чока и Покрајинског завода за заштиту природе, као и представници правних субјеката који су за време јавног увида доставили своје примедбе.

Подручје се проглашава као заштићено подручје од покрајинског значаја, односно II категорије, као парк природе под називом „Слатине у долини Златице”. Налази се у Севернобанатском управном округу, на подручју Општине Чока и Града Кикинда, на територији 8 катастарских општина (Санад, Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Црна Бара, Врбица и Мокрин). Обухвата панонско слатинско-степски мозаик са уочљивом сменом водених, мочварних, слатинских и степских станишних типова и њихових карактеристичних биљних и животињских врста.