ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНО СУЗБИЈАЊЕ КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈЕ, ЈН ОП 5/20

 • на Порталу УЈН 22.5.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА КАЛИБРАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЛОКАЛНУ МРЕЖУ АУТОМАТСКОГ МОНИТОРИНГА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН OП 14/2020

 • на Порталу УЈН 6.3.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКОЈ СТАНИЦИ ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА У СУБОТИЦИ У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, Ред. бр. ЈН ОП 12/2020

 • на Порталу УЈН 3.3.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ГЕОПОРТАЛ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, Ред. бр. ЈН 17/2020

 • на Порталу УЈН 2.3.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ДЕСЕТОМЕСЕЧНОГ СЕРВИСИРАЊА ИТ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON IRC2380I И ПЛОТЕРА CANON IPF815), Ред. бр. ЈН ОП 18/2020

 • на Порталу УЈН 14.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2


ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 7/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Патија 1 – Јавна набавка добара –  препарат за сузбијање крпеља на бази ламбда-цихалотрина  или „одговарајуће“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2 – Јавна набавка  добара – препарат за сузбијање крпеља на бази  активних супстанци перметрин, тетраметрин и пиперонил бутоксид или „одговарајуће“ 

ПАРТИЈА 1 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПАРТИЈА 2 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 6/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ЈАВНA НАБАВКA У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА ИКСОДИДНИХ КРПЕЉА, Ред. бр. ЈН ОП 8/20

 • на Порталу УЈН 07.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГE МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ МОНИТОРИНГ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ,  Ред. бр. ЈН ОП 15/2020

 • на Порталу УЈН 06.02.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ОДРЕЂИВАЊА МАСЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ И САДРЖАЈА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM10) НА АУТОМАТСКИМ СТАНИЦАМА ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА (СОМБОР, КИКИНДА И ЗРЕЊАНИН) У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА, РЕД. БР. ЈН ОП 11/2020

 • на Порталу УЈН 27.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – МОНИТОРИНГ НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ СА ИЗРАДОМ СТУДИЈЕ О ОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРОЦЕНЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ, РЕД. БР. ЈН ОП 10/2020

 • на Порталу УЈН 24.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ МОНИТОРИНГ ПОЛЕНА У ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЈН ОП 4/20

 • на Порталу УЈН 24.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И МОНИТОРИНГА КОМАРАЦА, Ред. бр. ЈН ОП 3/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 2/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Патија 1 – Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2 – Јавна набавка  добара – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ – Назив и ознака из Општег речника набавки – 24452000  инсектициди;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 3 – Јавна набавка добара –  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ПИРИПРОКСИФЕН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“- Назив и ознака из Општег речника набавки – 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине;

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-партија 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА-ПАРТИЈА 2 


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 1/20

 • на Порталу УЈН 22.01.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ