Јавни позив за презентацију и Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 27.03.2020. до 02.04.2020. године.

У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији (Одлука о проглашењу ванредног стања, „Службени гласник РС“, број 29/20) увид у Урбанистички пројекат биће могућ само у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити у току трајања јавне презентације на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 02.04.2020. године.

1. Оглас о јавној презентацији

2. Урбанистички пројакт са урбанистичко-архитектонсом разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазвоа, Општина Стара Пазова.