Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана, од 17.06.2020. до 23.06.2020. године.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити:

  • у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад, у времену од 08-16 часова,
  • и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (https://ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Информације и обавештења о јавној презентацији могу се добити на телефон 021/456-851 и 021/487-4077, или у канцеларији 55-приземље, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у времену од 10-12 часова радним данима у току трајања јавне презентације, од овлашћених лица Софије Шумаруне, дипл.инж.арх. и Сање Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат. Примедбе и сугестије могу доставити на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, у периоду трајања јавне презентације, а најкасније до 23.06.2020. године.

1. Оглас о јавној презентацији

2. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији.